18 marca  w Ośrodku Kultury w Bobrowie odbył się  XVII Gminny i XVI Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych. W tym roku do konkursu zgłoszono 46 palm, wykonanych przez uczniów z powiatu brodnickiego i panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

W XVI Powiatowym Konkursie  Palm Wielkanocnych komisja w składzie:
Danuta Grzyb – Przewodnicząca Regionalnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Toruniu,
Maria Mełnicka- inspektor w wydziale kultury, turystyki i spraw publicznych w Urzędzie Miasta Brodnica,
Joanna Godlewska- pracownik w wydziale Promocji i Rozwoju, Turystyki i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy
Stanisław Czajkowski- Naczelnik  Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie  Powiatowym w Brodnicy
nagrodziła:

W kategorii szkoły podstawowe:
I miejsce – SP Górzno
II miejsce – SP Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Miesiączkowie
III miejsce –.SP Małki
wyróżnienia dla: Świetlicy Środowiskowej w Nieżywięciu i Świetlicy Środowiskowej w Czekanowie,

W kategorii gimnazja komisja przyznała:
I miejsce- Gimnazjum w Brzoziu
wyróżnienia dla: Gimnazjum w Bobrowie i Gimnazjum w Szczuce,

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne komisja wyróżniła: Szkołę Przysposabiającą do Pracy w Brodnicy i Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy

W kategorii kół gospodyń wiejskich nagrodzono:
I miejsce – KGW Grzybno
II miejsce – KGW Brudzawy
III miejsce – KGW Gorczenica

Komisja przyznała w tej kategorii 10 wyróżnień dla:  KGW Sumowo, KGW Kretki Małe, KGW Szczuka, KGW Karbowo, KGW Nieżywięć, KGW Bartniki, KGW Kruszyny Szlacheckie, KGW Drużyny, KGW Kruszyny i KGW Małki- Wymokłe.

Nagrody w konkursie powiatowym ufundowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy – wręczyli je wicestarosta  Mariusz Klonowski oraz radni Powiatu Bronickiego-  Anna Małkiewicz i  Mieczysław Stachowicz.

W czasie konkursu wręczono także nagrody specjalne:
- nagrodę ufundowaną przez posła Zbigniewa Sosnowskiego  otrzymały panie z  KGW Wądzyn- nagrodę  Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysława Górskiego- panie z KGW Bobrowo.

W XVII Gminnym Konkursie Palm Wielkanocnych   komisja w składzie:
Ewa Wałdowska – doradca Biblioteczny w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Brodnicy,
Justyna Prajs – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłonowie Pomorskim
Agnieszka Dąbrowska- Pracownik ds. kultury w Gminie Bobrowo
nagrodziła:

W kategorii szkoły podstawowe:
I miejsce – Szkoła Podstawowa Małki
II miejsce – Świetlica Środowiskowa Małki
III miejsce – Świetlica Środowiskowa Nieżywięć
wyróżnienia dla: Gimnazjum w Bobrowie i Świetlicy Środowiskowej w Drużynach,

W kategorii Kół Gospodyń Wiejskich:
I miejsce – KGW Grzybno
II miejsce – KGW Zgniłobłoty
III miejsce – KGW Kawki

Komisja przyznała wyróżnienia dla palm wykonanych przez panie z koła: Kruszyny Szlacheckie, Nieżywięć, Wądzyn, Brudzawy i Małki-Wymokłe.

Nagrody w postaci bonów pieniężnych i dyplomów dla wszystkich uczestników konkursu  ufundowane zostały przez Urząd Gminy w Bobrowie, a wręczyli je Wójt Gminy Bobrowo Pan Paweł Klonowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Bobrowo Pan Mirosław Sobiech.

W czasie spotkania w Bobrowie tematykę Niedzieli Palmowej wprowadził gości Ksiądz  Wojciech Dęmbek– proboszcz parafii Kruszyny- Brudzawy , natomiast część artystyczną przygotowali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Brodnicy oraz zespół „Złoty Krąg”.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy