29 lutego o godzinie 15.30 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, przy ul. Kamionka 24 w Brodnicy odbędzie się sesja Rady Powiatu.

W programie XVIII sesji Rady Powiatu m.in.:

 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
  a)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016,
  b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
      Brodnickiego na lata 2016-2035,
  c) zmiany uchwały w sprawie przejęcia od Gmin zadań z zakresu udostępnienia informacji danych    przestrzennych,
  d) rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy, Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy   
      oraz Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego i utworzenia Centrum    Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  Brodnicy.

  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach   awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy