Komitet organizacyjny powiatowo-gminnych dożynek rozpoczął prace  przygotowujące tegoroczne święto plonów w powiecie .

W tym roku powiatowo-gminne dożynki odbędą się w Jabłonowie Pomorskim. Tam też odbyło się pierwsze robocze spotkanie komitetu organizacyjnego.

- W tym roku powiatowe święto plonów odbędzie się 4 września, a współgospodarzem będzie gmina Jabłonowo Pomorskie- mówi wicestarosta Mariusz Klonowski.

W spotkaniu nt. tegorocznych dożynek uczestniczyli : wicestarosta Mariusz Klonowski, Przemysław Górski , Burmistrz MiG Jabłonowo Pomorskie,  Anna Szczepaniak, naczelnik wydziału Promocji starostwa , Danuta Grzyb, przewodnicząca Regionalnej Rady KGW w Toruniu, Justyna Preiss, dyrektor GOK w Jabłonowie

Starostwo Powiatowe w Brodnicy