Na ostatniej, XVII sesji Rady Powiatu w Brodnicy radni podjęli decyzję o powołaniu Powiatowego Centrum Obsługi.

Powiatowego Centrum Obsługi , które ma funkcjonować przy ul. Zamkowej 13 a w Brodnicy  prowadzić będzie wspólną obsługę  administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek: I LO, ZSZ, ZSR, ZSS, RCKPiU w Brodnicy, ZS w Jabłonowie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy .

Do zadań Centrum należeć będzie prowadzenie spraw  finansowo- księgowych , remontowych , BHP, obsługi prawnej  i informatycznej.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy