W Zespole Szkół Rolniczych zorganizowano warsztaty nowoczesnej technologii gastronomicznej. Nauczyciele poznawali nowoczesny sprzęt do przetwarzania żywności i jego możliwości.

9 lutego 2016 roku nauczyciele  Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy uczestniczyli  w warsztatach  technologii gastronomicznej. Zajęcia prowadzili przedstawiciele firm produkujących sprzęt gastronomiczny : Radosław Marczyński i  Gerard Muzalewski.

W trakcie warsztatów nauczyciele mogli poznać zastosowanie wieloczynnościowych urządzeń typu robot – cutter, blixer oraz robot – cook, służących do produkcji potraw i napojów z zachowaniem wszystkich wartości odżywczych przy zdecydowanym skróceniu czasu obróbki mechanicznej i termicznej oraz minimalnym wysiłku ludzkim. Roboty umożliwiają produkcję nowych potraw, łączenie smaków, zapachów i barw oraz sporządzanie finezyjnych kształtów i atrakcyjnych dekoracji.

-Udział nauczycieli w tego typu warsztatach oraz wiedza z nich wyniesiona wpływa na atrakcyjność zajęć prowadzonych z uczniami oraz dotrzymanie tempa rozwijającym się w błyskawicznym tempie trendom panującym na rynku gastronomicznym.  W następnej edycji w warsztatach  udział wezmą uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych - komentuje Tomasz Słabkowski, dyrektor szkoły.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy