Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych rozpoczął realizację projektu „Poręczenie JEREMIE – szansą rozwoju sektora MŚP w regionie”.

Przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego mogą ubiegać się o wsparcie ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE. Właśnie rozpoczął się proces udzielania poręczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE, które ułatwią pozyskanie kredytu lub pożyczki potrzebnej na inwestycję. Poręczenia udzielane są w formule de minimis, co oznacza, że ich cena jest atrakcyjna.

Poręczenia JEREMIE dostępne są dla firm mających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Udzielane są w formule de minimis, a to oznacza, że ich cena jest skalkulowana poniżej stawek rynkowych i wynosi 100 zł. To jedyna prowizja, jaką firma zapłaci za ułatwiony dostęp do kapitału i zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego w wysokości, np. 500 tys. zł udzielonego na 5 lat.

Poręczenia dla firm z sektora MŚP oraz start-up ułatwiają sięganie do zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej szczególnie przedsiębiorstwom w początkowej fazie rozwoju, z krótką historią kredytową lub nie posiadającym zabezpieczeń wymaganych przez banki. Nie oznacza to jednak, że tylko do nich są skierowane. Z poręczeń udzielanych w ramach projektu „Poręczenie JEREMIE – szansą rozwoju sektora MŚP w regionie” mogą korzystać również firmy z wieloletnim doświadczeniem rynkowym. Istotne jest, by kredyty lub pożyczki, o które wnioskują przeznaczone były na cele inwestycyjne i służyły rozwojowi firmy.

Wnioski o poręczenia udzielane ze środków Fundusz Powierniczego JEREMIE można już składać w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. lub za pośrednictwem któregoś z banków współpracujących z TFPK. Okres realizacji projektu „Poręczenie JEREMIE – szansą rozwoju sektora MŚP w regionie” kończy się 30 listopada 2016 r. Do tego czasu Fundusz zamierza wesprzeć przedsiębiorców udzielając poręczeń na kwotę 4,4 mln zł.

Szczegółowe informacje o projekcie i warunkach udzielania poręczeń JEREMIE dostępne są na stronie TFPK oraz pod numerem telefonu 56 654 71 70.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy