Kiedy zima zaczyna sypać śniegiem i ścina  mrozem  w Zarządzie Dróg Powiatowych przez całą dobę trwa dyżur drogowy.

Plan zimowego utrzymania dróg w powiecie brodnickim ustala zasady reagowania na trudne sytuacje na drogach, związane z warunkami zimowymi .

Od 1 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 w  Zarządzie Dróg Powiatowych dyżurują drogowcy, którzy dysponują sprzęt i monitorują jego pracę.

Czas dyżurowania zależny jest od warunków  na drogach.
stan A – dyżury  od godz. 4:00 do 22:00
od początku okresu zimowego w normalnych warunkach zimowych, tj. gdy nie ma intensywnych opadów śniegu lub gołoledzi spowodowanej niską temperaturą oraz śliskości śniegowej
stan B – - całą dobę
w przypadku intensywnych ciągłych, długotrwałych opadach śniegu, marznącej mżawki .

W trudnych sytuacjach na drogach powiatowych, gdy  potrzebna jest natychmiastowa interwencja służb drogowych,  można dzwonić do   dyspozytora zimowego utrzymania dróg- tel. (56) 4748015, kom. 882649026

- Gdy zapowiadają się  obfite, ciągłe i długotrwałe opady śniegu lub lodowica,  pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy pełnią  dyżury całodobowe. Stanowisko dowodzenia i kierowania całością prac przy ZUD odbywać się będzie w Karbowie przy ul. Wczasowej 46.- mówi Czesław Głowacki, dyrektor ZDP.

W czasie akcji zimowego utrzymania dróg  prowadzony jest monitoring pracy sprzętu za pomocą GPS. System ten umożliwia określenie pozycji sprzętu z.u.d i wyświetlenie na mapie, a także  rejestruje czas pracy, trasy przejazdu pojazdów.

Działania służby drogowej mają na celu łagodzenie skutków zimy, a nie całkowitą ich likwidację.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy