W Sylwestra  zakończył się  remont drogi powiatowej na trasie z Pokrzydowa do Bachotka . Remont wykonano z zimowych oszczędności budżetu 2015.

31 grudnia 2015 roku zakończono remont powiatowej drogi na trasie Pokrzydowo- Bachotek . Na odcinku drogi o długości  460 mb i powierzchni 2300 m2 wykonano nakładkę bitumiczną : ułożono warstwę wyrównawczą i  ścieralną .


Remont drogi kosztował ponad 85 tysięcy złotych, a można go było wykonać  dzięki „ zimowym oszczędnościom”- środkom w  budżecie przeznaczonym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Wykonawcą robót był  Zakład Drogowo-Budowlany S.C. K. Wilczyński &M. Wilczyński z Lubicza.

Źródło: Starostwo Powiatowe