Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy od dziesięciu lat uczestniczy w programie Państwowej Inspekcji Pracy  „ Kultura  Bezpieczeństwa” . W tym roku uczniowie ZSZ i koordynator programu w szkole otrzymali nagrody.

Zespół  Szkół Zawodowych w Brodnicy został nagrodzony  przez Państwową Inspekcję Pracy za realizację programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”.

Podczas uroczystego  podsumowania IX edycji programu, która odbyła się  w siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy wręczono nagrody laureatom.  Dyrektor Szkoły, pan Jacek Gniadkowski, odebrał gratulacje za uczestnictwo szkoły w projekcie.

Państwowa Inspekcja Pracy ufundowała również wyjazd uczniów Technikum Mechatronicznego do bydgoskiej PESY – przedsiębiorstwa produkującego i remontującego pojazdy szynowe. Wycieczka odbędzie się 24 listopada br.

Kultura Bezpieczeństwa” to program Państwowej Inspekcji Pracy realizowany od 2005 roku. Zespół Szkół Zawodowych uczestniczy w nim od I edycji, czyli już dziesięć lat. Szkolnym koordynatorem projektu jest pan Sławomir Krawulski.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy