W I liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy odbył  III Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej.

Konkurs  Pieśni Patriotycznej przed kilkunastu laty zainicjowała Iwona Wiśniewska, nauczycielka szkoły w Zbicznie. Tam też spotykała się młodzież  powiatu brodnickiego na patriotyczne śpiewanie .
Tradycję tę  kontynuuje Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej , który  odbył  się w I LO w Brodnicy pod patronatem Starostwa Powiatowego w Brodnicy i przy wsparciu Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 W kategorii gimnazjalnej konkursowe jury przyznało:
 - pierwsze miejsce –Barbarze  Malinowskiej z Gimnazjum nr 1 w Brodnicy,
-  drugie miejsce- Patrycji Witkowskiej z Gimnazjum w Szczuce,
-  trzecie miejsce - Weronice Strzeleckiej z Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim.

Wyróżnienia otrzymali Bartłomiej Kozikowski z Gimnazjum w Szczuce i Zuzanna Żebrowska z Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
- pierwsze miejsce- Zuzanna Zawicka z I LO w Brodnicy,
- drugie miejsce - Daria Kozłowska z ZSR w Brodnicy,
 - trzecie miejsce - Katarzyna Jaworska z III LO w Brodnicy.

Wyróżnienie otrzymała  Marzena Pizoń z ZSR.

W konkursie oceniano także  występujące zespoły:
-pierwsze miejsce - Rozalia Rogowska i Amelia Rogowska z Gimnazjum w Szczuce,
-drugie miejsce - zespół z Gimnazjum nr 1,
-  trzecie miejsce-  Damian Bochan i Joanna Zawicki z  I LO.

Wśród zaproszonych gości festiwalowych byli m.in.:  Zbigniew Sosnowski , poseł na Sejm RP, starosta  Piotr Boiński, ks. prałat Bolesław Lichnerowicz,  Stanisław Czajkowski , naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu starostwa , radni Rady Powiatu: Ambroży Marchlewski  i Tomasz Wysocki oraz  przedstawiciele 4 Brodnickiego Pułku Chemicznego i  dyrektorzy szkół prezentujących swoich wykonawców.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy