W Dniu Edukacji  Narodowej gospodarze powiatu brodnickiego  spotkali się z dyrektorami szkół  i nauczycielami, którzy w tym roku szkolnym zdobyli kolejne stopnie awansu zawodowego.

14 października od godziny 13.30 w ZAZ w Brodnicy , w czasie świątecznego spotkania z Okazji Dnia Edukacji Narodowej,   gospodarze Powiatu wręczyli nagrody wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom szkół.

Na spotkanie zaproszeni zostali nauczyciele ze szkół prowadzonych przez Powiat Brodnicki, którzy uzyskali awans zawodowy:
Nauczyciele dyplomowani:
Adam Lewandowski, Katarzyna Karska ( I LO w Brodnicy)
Magdalena Seidler( ZS w Jabłonowie)
Joanna Laskowska (ZSR w Brodnicy)
Nauczyciele mianowani:
Iwona Czupryńska-Kaliszewska, Paulina Kalinowska-Willman( I LO)
Rafał Laskowski ( ZS w Jabłonowie)
Lucyna Szwed, Anita Głodowska, Jakub Cybulski (ZSZ)
Malwina Kozłowska (ZSR)
Edyta Sosnowska, Piotr Niemczyk, Marta Grochowalska ( RCKPiU w Brodnicy)

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brodnicy