„Sposób na sukces” to konkurs, do którego zaprasza Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz ze współorganizatorami .Konkurs promuje  przedsiębiorczość i osoby tworzące  nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców.

W tym roku odbywa się już XVI edycja ogólnopolskiego konkursu „ Sposób na sukces” . Do udziału w konkursie zapraszają Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z organizatorami .

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne w zakresie związanym z rozwojem przedsiębiorczości i tworzące nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców.

W XVI edycji konkursu oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2014r. i pierwszej połowie 2015r.. Nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety. Od początku istnienia konkurs ma niekomercyjny charakter, tj. zgłaszający się do udziału nie ponoszą żadnych opłat, a jury konkursu pracuje społecznie.

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 października 2015 r. na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
z dopiskiem Sposób na Sukces
Więcej informacji o konkursie ( w tym regulamin i karta zgłoszenia ) na stronie :
www.cdr.gov.pl

Źródło: Starostwo Powiatowe