W Zespole Szkół Zawodowych przez tydzień gościła młodzież i opiekunowie z Polesska w obwodzie kaliningradzkim.

Od 7 – 12 września  br. przebywała w Brodnicy  dziesięcioosobowa delegacja młodzieży i opiekunów z Polesska . Grupa przyjechała  do Polski  w ramach projektu wymiany młodzieży polsko – rosyjskiej , realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy i Technikum Profesjonalnych  Technologii w Polessku, a współfinansowanego przez Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Temat projektu brzmi: "Młodzież na współczesnym rynku pracy - szanse, wyzwania i obawy." Jego głównym celem jest przygotowanie uczniów do poruszania się na rynku pracy, a  poza tym poznawanie historii, kultury i obyczajów obydwu krajów, zacieśnienie współpracy oraz doskonalenie umiejętności językowych. W projekcie uczestniczą uczniowie ZSZ uczący się języka rosyjskiego, czyli uczniowie Technikum Logistycznego i niektórych klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Brodnicy.
W ubiegłym roku szkolnym  Zespół  Szkół Zawodowych gościł dyrekcję i nauczycieli z polesskiej szkoły. Natomiast brodniccy nauczyciele wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego uczestniczyli  w tzw. Dniach Polesska. Podczas tych wizyt nauczyciele partnerskich szkół poznali  warunki kształcenia w obydwu krajach i dopracowali zasady wzajemnej współpracy. Młodzi Rosjanie przebywali  w Brodnicy sześć dni, cały czas towarzyszyła im grupa uczniów ZSZ oraz koordynatorka projektu, rusycystka  Beata Zakrzewska. Goście spotkali się z władzami powiatu – starostą, wicestarostą i przewodniczącym rady Powiatu oraz z Dyrektorem ZSZ, Jackiem Gniadkowskim.
W ramach zajęć projektowych uczestniczyli w warsztatach przygotowujących do rozmowy kwalifikacyjnej i napisania dobrego CV, wzięli udział w lekcji mechatroniki w ZSZ,  spotkali się z pracownikami Młodzieżowego Centrum Kariery, zwiedzili firmę SITS oraz budowę realizowaną przez brodnicki KOM- BUD. Młodzież zwiedzała Brodnicę i  Toruń, uczestniczyła w Festynie Ekologicznym, spływie kajakowym, odpoczywała nad Niskim Brodnem i w kręgielni.
Uczniowie z Polesska i Brodnicy bardzo szybko nawiązali ze sobą kontakt, nie było żadnych problemów z porozumiewaniem się, szybko okazało się, że  młodzi ludzie z różnych krajów mają podobne cele, pragnienia i pasje.
Rewizyta brodniczan w Polessku już wkrótce - w dniach 21 - 26 września br.- informuje Barbara Stefańska.