Brodnicki Hufiec Pracy rozpoczął nabór uczestników na rok szkolny 2015/2016. Przyjmowani będą kandydaci do Gimnazjum dla Dorosłych wraz z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy, na Rzemieślniczą Naukę Zawodu (po gimnazjum) oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej (po gimnazjum).


W Brodnickim Hufcu Pracy można uzyskać  kwalifikacje zawodowe w różnych profesjach, m. in. kucharz małej gastronomii, piekarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych, mechanik samochodowy, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, murarz, stolarz, tapicer. Warunkiem przyjęcia do hufca jest wiek:  ukończone 15 lat i mniej niż 18 lat (w momencie rejestracji).

- Nasze podstawowe zadania to działania opiekuńczo-wychowawcze na rzecz gimnazjalistów. Gdy młody człowiek ma problemy z zaliczaniem kolejnych klas w gimnazjum macierzystym, to nie należy tracić czasu, warto zwrócić się do nas. Pomożemy mu ukończyć szkołę, zrealizować obowiązek szkolny, a także zdobyć podstawy zawodu w wybranej przez niego profesji. Nasz uczestnik zostaje skierowany do Gimnazjum dla Dorosłych przy RCKPiU (Brodnica, Aleja Leśna), a także wspólnie z naszym doradcą zawodowym wybierzemy i skierujemy go na odpowiednie płatne praktyki zawodowe (2 dni w tygodniu). Pomagamy w nauce, prowadzimy zajęcia wyrównawcze, sprawujemy ogólny nadzór nad wykonywaniem obowiązku szkolnego – wyjaśnia Komendant HP Dariusz Malinowski

Oferta Hufca Pracy w zakresie działań pozaszkolnych jest również skierowana do młodzieży, która kształci się w zasadniczej szkole zawodowej różnego typu.

Dzisiejsze OHP to, obok wszechstronnej działalności opiekuńczo-wychowawczej: poszerzanie zainteresowań, realizowanie pasji, możliwość wyjazdów na wycieczki, wymiany  międzynarodowe i obozy,  liczne imprezy okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w turniejach, konkursach i zawodach.

 – Proponujemy różne formy spędzania wolnego czasu i dajemy warunki do rozwijania zainteresowań, tj. koła zainteresowań, wycieczki krajowe i zagraniczne, spartakiady sportowe i artystyczne. Dla naszych uczestników w pierwszej kolejności udzielamy poradnictwa zawodowego i kierujemy do pracy. Zapraszamy każdego dnia, wystarczy wypełnić kilka dokumentów- mówi Komendant HP Dariusz Malinowski.

Więcej informacji na temat oferty uzyskać można w siedzibie Hufca Pracy, ul. Przykop 57/2 w Brodnicy, tel. 56 49 40 163, pon.-pt w godz. 8:00-16:00.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brodnicy