Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane sp. z o.o. z Brodnicy-wykonawca ścieżki pieszo-rowerowej z Brodnicy  do Zbiczna,  przejął  już plac budowy. Po 20 maja 2015 r. zaczną się prace budowlane.

Rozpoczyna się finalny etap realizacji   zadania  „ Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna”
Na trasie Brodnica- Zbiczna powstaje  ścieżka o długości 8,233 km . To  18 682 m2ścieżki z zatoczkami(  372 m2), gdzie można będzie przystanąć i odpocząć. 
Prace budowlane podzielone zostały na trzy etapy:
ETAP I odcinek na terenie Gminy Miasto Brodnica o długości     2,616 km / 4 961,4 m2 +124,2 m2(zatoki)
ETAP II odcinek na terenie Gminy Brodnica o długości        1,172 km / 2 869,9 m2
ETAP III odcinek na terenie Gminy Zbiczno o długości         4,445 km /10 850,70 m2 + 247,8 m2 (zatoki)
Koszt wykonania inwestycji  ( roboty budowlane i nadzór inwestorski) to     4 633 303,39 zł brutto.
- Mamy już zbilansowane źródła finansowania  tego zadania . Powiat z gminami wcześniej finansował koszty projektowe i związane z wykupem gruntów. 2 miliony złotych otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego. W rozmowach z partnerami uzgodniliśmy, że wszyscy dołożymy brakującą część , czyli
2.633 303,39 złotych ( szacunkowo)  do wykonania ścieżki.- mówi starosta Piotr Boiński.

Zaplanowano następujące źródła finansowania prac budowlanych ( z nadzorem inwestorskim) :
 
1) Urząd Marszałkowski - 2 000 000,00
2) Lider + Partnerzy ogółem - 2 633 303,39
z tego przypada na:
- Powiat - 746 102,63
- Gmina Miasta Brodnicy - 746 102,63
- Gmina Brodnica - 394 995,50
- Gmina Zbiczno - 746 102,63

Źródło: Starostwo Powiatowe