abler2016
W powiecie brodnickim w 2009 r prawie milion 380 tysięcy złotych trafi do osób niepełnosprawnych . Środki z PFRON przeznaczone zostały na rehabilitację zawodową i społeczną tychże osób .
 

 Większa część środków z PFRON, bo ponad milion 226 tysięcy złotych ,  przeznaczona została na zadania służące  rehabilitacji społecznej . W roku bieżącym ta spora suma pozwoli na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych( 100 tysięcy złotych), dofinansowanie tworzenia i działalności WTZ ( ponad 665 tysięcy złotych)  , a także pomoc w zaopatrzeniu niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny( ponad 260 tysięcy zł). Środki na rehabilitacje społeczną to także możliwości  dofinansowania sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych ( 50 tys. zł) oraz  zadań z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych( 150 tysięcy złotych)

- Dla osób niepełnosprawnych, szczególnie młodych, którzy rozpoczynają dopiero życie zawodowe, ważne są środki pomagające w  rehabilitacji zawodowej. Na ten cel przeznaczyliśmy  150 tysięcy złotych. To  ,między innymi ,środki  na jednorazową pomoc finansową na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Zachęcamy osoby niepełnosprawne, które czują się na siłach, by rozpocząć działalność gospodarcza o kontaktowanie się z PCPR. Tam uzyskać można dokładne informacje o warunkach pomocy- mówi starosta Waldemar Gęsicki

Na pomoc dla rozpoczynających działalność przeznaczono 61 tysięcy złotych . Podobną sumę ( 60 tys. zł) zarezerwowano  na zwrot kosztów dla pracodawców, którzy wyposażali stanowiska pracy dla osób bezrobotnych- niepełnosprawnych.

 Dla  grupy osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy  zarezerwowano także środki na staże -24 tysiące złotych – oraz na szkolenia i przekwalifikowania zawodowe( 5 tys. zł).

Comments are now closed for this entry