Samorząd Jabłonowa Pomorskiego już zdecydował o pomocy dla szpitala. Trwają spotkania, na których z dyrekcją szpitala uzgadniane  są formy pomocy.


28 stycznia w starostwie  starosta Piotr Boiński , burmistrz Jabłonowa Pomorskiego,  Przemysław Górski i zastępca Jędrzej Kucharski z  Dariuszem Szczepańskim, dyrektorem szpitala w Brodnicy oraz skarbnikami: Aleksandrą Sternicką – Rafało, skarbnikiem Powiatu, Beatą Pestą, skarbnikiem szpitala i Marzanną Fettke, skarbnikiem MiG Jabłonowo Pomorskie,  uzgadniali zasady przekazywania środków dla szpitala .

- Środki samorządowe , które Jabłonowo Pomorskie przeznacza na pomoc dla szpitala na pewno  służyć będą bezpośrednio mieszkańcom- pacjentom. Będzie to sprzęt medyczny,  kupowany we współpracy z osobami kompetentnymi- lekarzami i dyrekcją szpitala – mówi starosta Piotr Boiński .  

- Chcemy sponsorować taki sprzęt, który pomoże w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Będziemy zasięgać opinii specjalistów, jaki sprzęt jest potrzebny i o jakich parametrach- informuje Przemysław Górski, burmistrz Jabłonowa, który przy okazji wizyty w Brodnicy odwiedził też budowę szpitala, zapoznając się z zakresem i postępem robót.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brodnicy