22 stycznia w godzinach od 12 do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy można skorzystać z bezpłatnych konsultacji z doradcami w sprawach unijnego  dofinansowania .


Specjaliści Punktów Informacyjnych, w tym Lokalnego Punktu Informacyjnego w Grudziądzu  przy Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nieodpłatnie udzielają odpowiedzi w formie konsultacji bezpośrednich na zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Podczas konsultacji:
- ułatwiamy zainteresowanym osobom dostęp do informacji na temat możliwości udziału w projektach współfinansowanych ze środków FE oraz pomagamy w znalezieniu odpowiedniego projektu,
- udzielamy informacji o FE, bądź kwalifikujemy pomysł na projekt do konkretnego Priorytetu/Działania w Programie finansowym z FE,
- identyfikujemy kluczowe obszary projektu i odnosimy je do zasad i warunków decydujących o przyznaniu dotacji z FE (określamy cechy, którymi musi charakteryzować się konkretny projekt i składający go beneficjent, aby ubiegać się o dofinansowanie w konkretnym Priorytecie/Działaniu),
- wspieramy klienta na etapie wdrażania współfinansowanego przedsięwzięcia oraz pomagamy przy rozliczaniu projektu (celem usługi jest zapewnienie pomocy w poprawnej realizacji projektu).

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brodnicy