Rada Programowa  i Uczestnicy Warsztatu Terapii  Zajęciowej w Brodnicy zapraszają na spotkanie Mikołajkowo- Opłatkowe, które odbędzie się 17.12.2014r. o godz. 16.30 w sali widowiskowej Brodnickiego Domu Kultury ul. Przykop 43.


- Zapraszamy osoby niepełnosprawne z Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski wraz z rodzicami. Udział w uroczystości należy zgłosić w siedzibie WTZ ul. Wyspiańskiego 13 do dnia 12.12.2014r – telefonicznie lub osobiście nr tel. 566970241, 564932021. Zgłoszenia przyjmuje pedagog – Anna Głowacka- informuje Barbara Tuptyńska z WTZ w Brodnicy.

Źródło: Starostwo Powiatowe