W Starostwie Powiatowym w Brodnicy podpisano  porozumienie w sprawie współpracy samorządów z Diecezją Toruńską przy organizacji Światowych Dni Młodzieży 2016.

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach 20-25 lipca 2016 roku w Krakowie.

31 spotkaniu młodych i przygotowaniom do zjazdu młodzieży z całego świata  towarzyszy motto „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Przygotowania w diecezjach ukierunkowane są  na popularyzację idei pomocy bliźnim, a więc także  na  współpracę z CARITAS , umocnienie wolontariatu, tworzenie parafialnych klubów seniora.

20 września br. miała miejsce diecezjalna inauguracja przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016 w Sanktuarium  Miłosierdzia Bożego w Toruniu.

W diecezjach i dekanatach działają diecezjalni i dekanalni koordynatorzy Światowych Dni Młodzieży.
Koordynatorem w Diecezji Toruńskiej jest Ks. Daniel Adamowicz.

7 listopada w Starostwie Powiatowym w Brodnicy ks. Daniel Adamowicz  spotkał się z samorządowcami , którzy zdecydowali o współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży 2016 oraz ks. Grzegorzem Bohdanem, dyrektorem Brodnickiego Centrum Caritas.

Listy intencyjne, potwierdzające wolę współpracy  przy organizacji  ŚDM , m.in. przy przyjęciu gości, organizacji imprez towarzyszących,  przygotowaniu wolontariuszy, przy działaniach promocyjnych i informacyjnych, podpisali: 
- ks. Daniel Adamowicz, koordynator ŚDM Diecezji Toruńskiej
- starosta Piotr Boiński i wicestarosta Jędrzej Tomella
- Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz
- Burmistrz Jabłonowa Pomorskiego Tadeusz Fuks
- Zastępca Burmistrza Golubia Dobrzynia, Izabela Lewandowska

Źródło: Starostwo Powiatowe