Symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęła się dziś - 4 listopada 2014- ważna dla mieszkańców powiatu brodnickiego inwestycja. Brodnicki szpital, który  w 2013 roku odłączył się od Grudziądza i stał się samodzielny, teraz zaczyna wielką rozbudowę i przebudowę.


24 września 2014 r. zapadła decyzja historyczna dla brodnickiej lecznicy  - Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego zdecydował  o przekazaniu   ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  prawie 18 milionów złotych dofinansowania, czyli prawie 58% kosztów kwalifikowanych inwestycji, która zakłada przebudowę, rozbudowę istniejących obiektów ZOZ w Brodnicy.

23 października marszałek Piotr Całbecki i dyrektor szpitala Dariusz Szczepański podpisali umowę na dofinansowanie modernizacji szpitala, podpisano także umowy z wykonawcami prac- firmą DORBUD z Kielc . 
Symboliczne wbicie łopaty rozpoczyna tę wielką inwestycję.

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów ZOZ w Brodnicy” -będzie kosztować ponad 38,7 milionów złotych brutto .Po jej zakończeniu  szpital w Brodnicy  spełniać będzie wymagane ustawowo normy sanitarne,  powiększy swoją powierzchnię dwukrotnie i dysponować będzie nie tylko nowoczesną bazą, ale także nowym sprzętem i aparaturą medyczną.  Do istniejących budynków m.in. zostanie dobudowane skrzydło i łącznik,  nabudowany zostanie segment przeznaczony na oddział dziecięcy.