20 milionów złotych z RPO trafi do brodnickiego szpitala. Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego przyjął uchwałę  o dofinansowaniu projektu modernizacji i rozbudowy szpitala w Brodnicy.


- Na posiedzeniu Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w dniu 24 września 2014 zapadła decyzja historyczna dla brodnickiego szpitala o dofinansowaniu projektu modernizacji i rozbudowy szpitala Brodnicy – informuje Ryszard Bober, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego .

Na zgłoszony do konkursu  projekt szpital brodnicki uzyska  prawie 20 milionów złotych dofinansowania ( 19.945.900,28). Stanowi to 65 % kosztów kwalifikowanych inwestycji , która zakłada : przebudowę , rozbudowę istniejących obiektów ZOZ w Brodnicy.

- Powodzeniem zakończyły się  nasze starania wspierane przez  parlamentarzystów z regionu oraz  naszych przedstawicieli we władzach wojewódzkich. Dofinansowanie jest szansą dla brodnickiego szpitala, by mógł nadrobić  kilkunastoletni okres regresu  i stać się jedną z najlepszych placówek powiatowych w regionie . Bardzo dziękujemy władzom województwa na czele z Marszałkiem Piotrem Całbeckim za zrozumienie potrzeb mieszkańców powiatu brodnickiego – mówią starosta Piotr Boiński i  wicestarosta  Jędrzej Tomella.

 Środki na dofinansowanie pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach   działania 3.2 Rozwój  infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, oś priorytetowa 3.

Prace przygotowujące do inwestycji są już na takim etapie, że po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego rozbudowa i modernizacja szpitala może ruszać pełną parą.

Źródło: Starostwo Powiatowe