Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborcza w Brodnicy informuje o składzie, siedzibie i dyżurach komisji powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu, zarządzonych na 16 listopada 2014 roku.


Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Brodnicy

Źródło: Starostwo Powiatowe