Siostry Pasterki zakończyły swoją precyzyjną pracę  haftowania nowego powiatowego sztandaru. Gotowy sztandar przyjechał już z Tczewa do Brodnicy. Zmiana insygniów Powiatu była konieczna, bo stare były nieaktualne,  nie miały  też   pozytywnej opinii ministerialnej Komisji Heraldycznej.

Stary herb Powiatu  w czterech polach prezentował m.in. herby trzech miast , znajdujących się w powiecie : Brodnicy, Górzna i Jabłonowa.  Jabłonowo zmieniło swoje symbole  w 2008 roku , co sprawiło, że herb Powiatu Brodnickiego stał się nieaktualny.
Dodatkowo  istniejący symbol powiatu- z podziałem na cztery  pola-  nie zyskał akceptacji  Komisji Heraldycznej  przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.
Herb Powiatu wymagał uaktualnienia, więc  w Radzie Powiatu powołano Komisję  ds. Opracowania Projektu Herbu, Flagi i Pieczęci . Praca tej komisji,  poparta autorytetem prof. dr Krzysztofa Mikulskiego ,przyniosła nowy projekt symboli powiatowych.  Graficznie opracował je artysta plastyk Lech Karczewski.

Nowe symbole Powiatu Brodnickiego, sięgające do najstarszych źródeł heraldycznych ,  mają  pozytywną opinię Komisji Heraldycznej przy Ministrze Administracji  i Cyfryzacji.

Uroczystości poświęcenia nowego sztandaru Powiatu Brodnickiego odbędą się 10 października, a  teraz trwają przygotowania do tej uroczystości.
Z zakonu Sióstr Pasterek w Tczewie przywieziony został wyhaftowany sztandar, wyhaftowany przez siostrę Lilianę Wasyłyk.  Gotowe są drzewce, szarfy, łańcuchy .
Komitet organizacyjny przygotowuje scenariusz uroczystości.