27 sierpnia 2014r. w Starostwie Powiatowym w Brodnicy samorządowcy z powiatu brodnickiego podpisali Porozumienie na  Rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Brodnickiego.


Porozumienie na  Rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Brodnickiego jednoczy dziesięć gmin z powiatu oraz samorząd Powiatowy w dążeniu do efektywnego wykorzystania środków unijnych w ramach realizacji polityki terytorialnej województwa kujawsko- pomorskiego ze środków zewnętrznych.

- Środki przeznaczone w województwie na rozwój terytorialny przede wszystkim mają wspierać rozwój gospodarczy, tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy – mówił Ryszard Bober, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

W porozumieniu ustalono zasady współpracy, m.in. przy opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w latach 2014-2020.

- Plany dotyczące wykorzystania środków  będziemy uzgadniać z Lokalnymi Grupami Działania i organizacjami pozarządowymi, które działają na terenie  powiatu brodnickiego- wyjaśniał starosta Piotr Boiński.

Porozumienie podpisane w środę zawiera   wolę  powołania i określa sposób działania Zarządu i  Komitetu Sterującego Obszaru  Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Brodnickiego.

- Będziemy merytorycznie wspierać samorządy w ich działaniach. Obecnie wyłaniamy ekspertów, którzy pomagać będą w  tworzeniu spójnych dla powiatu lokalnych strategii - poinformował dr Andrzej Potoczek , kierownik Biura Programowania Rozwoju Województwa w Departamencie Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brodnicy