6 sierpnia starosta Piotr Boiński wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej-ścieżki pieszo-rowerowej do Zbiczna. Rygor natychmiastowej wykonalności pozwoli rozpoczynać wykup gruntów pod ścieżkę.

Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805C poprzez wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej- to nazwa zadania, nad którym na razie pracowali planiści i geodeci.

- Dotrzymujemy wszystkich  terminów, prace w starostwie prowadzone są zgodnie z przyjętym na wiosnę harmonogramem. Decyzja ZRID pozwala nam teraz powołać rzeczoznawcę, który wyceni grunty pod ścieżkę i rozpoczniemy procedurę ich wykupu. Gminy: Miasto Brodnica, Gmina Brodnica i Zbiczno , zgodnie z podpisanym  wcześniej porozumieniem , przygotowały pieniądze na wykup gruntów. Do 12 września złożymy Urzędu Marszałkowskiego gotowy komplet dokumentów na dofinansowanie budowy ścieżki  - mówi starosta Piotr Boiński .

Termin rozstrzygnięcia konkursu przez Marszałka Województwa- grudzień 2014.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brodnicy