Brodnicki szpital zyskał pozytywne noty raporcie Fundacji Przetrwać Cierpienie która prowadziła kampanię "Szpitale wobec rodziców po stracie dziecka. Dobre praktyki".


Fundacja Przetrwać Cierpienie opublikowała raport "Szpitale wobec rodziców po stracie dziecka. Dobre praktyki. Raport powstał na bazie opinii rodziców, którzy stracili dziecko w wyniku poronienia. Opinie o praktykach w szpitalach zbierano przez półtora roku w ramach kampanii "Ja też jestem dzieckiem.

Raport przedstawia działania szpitali w dwóch kategoriach:
- "Opieka po utracie dziecka" - Rodzice oceniali zachowanie personelu medycznego wobec rodziców po stracie - czy personel otoczył opieką rodziców, zaproponował psychologa, jednym słowem czy rodzice doświadczyli wsparcia ze strony placówki.
- "informacje przekazane" - Czy przekazano rodzicom informacje o przysługujących im prawach po stracie dziecka.

Raport został oparty na podstawie maili i informacji udzielanych drogą telefoniczną przez rodziców po stracie dziecka, którzy ronili w poszczególnych szpitalach.

Szpital w Brodnicy uzyskał 100 % pozytywnych opinii, co oznacza, że wszyscy pacjenci pozytywnie ocenili zarówno poziom opieki po utracie dziecka, jak i fakt przekazywania przez szpital ważnych w takiej sytuacji informacji.

Ordynatorem oddziału położniczo - ginekologicznego, który zdobył tak pozytywne opinie jest dr Maciej Stuczyński.

- Cieszy mnie fakt, że pacjenci szpitala w Brodnicy docenili pracę naszego personelu. To także dowód, że w praktyce sprawdzają się procedury, obowiązujące w naszym szpitalu - mówi Dariusz Szczepański, dyrektor szpitala.

Z raportu wynika, że ponad połowa szpitali w Polsce nie spełnia podstawowych wymogów dotyczących opieki i przekazywania rodzicom informacji o ich prawach.

Źródło: Starostwo Powiatowe