12 czerwca w godzinach od 12.00 do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy można skorzystać z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji w sprawach, dotyczących korzystania z unijnych programów.


Konsultanci Punktów Informacyjnych, w tym Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu, nieodpłatnie udzielają odpowiedzi w formie konsultacji bezpośrednich na wstępne zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Konsultant przedstawia podstawowe kryteria oraz wskazuje instytucje, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków. Otrzymana konkretna informacja pomoże zainteresowanym w podjęciu decyzji o przygotowaniu projektu.

Podczas konsultacji zainteresowani otrzymują:

* wstępną diagnozę sytuacji, czyli zaklasyfikowanie Państwa pomysłu na przedsięwzięcie do typów projektów, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach programów pomocowych,
* wskazanie ewentualnych źródeł dofinansowania w przypadku, gdy takie istnieją,
* przedstawienie podstawowego zakresu procedur ubiegania się o wsparcie oraz podanie danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się przyznawaniem dofinansowania,
* informacje dotyczące rozliczania  projektów  w ramach RPO WK-P i PO KL

Źródło: Starostwo Powiatowe