21 szkół z powiatów brodnickiego i nowomiejskiego wzięło udział w konkursie „ Las bez tajemnic”. Największą wiedzą o lesie wykazała się Milena Gortatowska z Jajkowa.


Konkurs o Leśnictwie i Łowiectwie „Las bez tajemnic” skierowany był do uczniów szkół podstawowych. Wzięli w nim udział uczniowie 21 szkół z powiatów brodnickiego i nowomiejskiego.
Laureaci konkursu:
I miejsce – SP w Pokrzydowie
II miejsce – SP nr 4 w Brodnicy
III miejsce – SP nr 1 w Brodnicy

Indywidualnie I miejsce zdobyła Milena Gortatowska ze SP w Jajkowie .

W trakcie spotkania można było m. in. posłuchać opowieści o zasadach szkolenia psów myśliwskich, rodzajach broni myśliwskiej, podziwiać zbiór owadów z różnych stron świata oraz wziąć udział w konkursie strzelniczym. Atrakcją konkursu były także  makiety owadów , przygotowane przez  uczniów.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy