22 kwietnia o godzinie 15.30 w ZAZ, przy ul. Kamionka 24  odbędzie się sesja Rady  Powiatu w Brodnicy.

Na sesji m.in. rozpatrzenie projektów  uchwał  dotyczących: zmiany w Statucie Powiatu, ustanowienie herbu, flagi, sztandaru, pieczęci Powiatu oraz sprawy budżetowe i związane z gospodarką mieniem Powiatu.