Trwają prace remontowe  w budynku przy ul. Kamionka 23, który Powiat uzyskał nieodpłatnie od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

W 2013 roku Zarząd Powiatu wystąpił do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Brodnickiego nieruchomości  Skarbu Państwa. Nieruchomość ta , to  budynek  przy ul. Kamionka 23- znajdujący się z tyłu, od podwórza budynku Magistratu.
W pomieszczeniach trwają już prace remontowe, m.in. montować się będzie windę dla osób niepełnosprawnych , niezbędną, by można urządzić siedzibę Powiatowej Komisji do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- Nowy lokal , spełniający wymagane standardy – to warunek, by komisja m.in. orzekająca o stopniu niepełnosprawności,  mogła nadal urzędować w Brodnicy. Nie chcemy, żeby nasi niepełnosprawni skazani byli na uciążliwe dojazdy do Torunia, czy Bydgoszczy- mówi starosta Piotr Boiński.
W adaptowanym budynku będzie też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i biura Wydziału Ochrony Środowiska. Zwolnione po przeprowadzkach pomieszczenia przy ul. Zamkowej, obecnie zajmowane przez WOŚ i PCPR, będzie można wydzierżawić.

Źródło: Starotwo Powiatowe