Ruszyły prace zmierzające do przygotowania strategii „ Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego”. Przedstawiciele samorządów z powiatu brodnickiego na roboczym spotkaniu ze specjalistami od planowania i gospodarowania funduszami unijnymi z Urzędu Marszałkowskiego omawiali kwestie utworzenia ZIT. W spotkaniu uczestniczył poseł Zbigniew Sosnowski.

10 marca w ZAZ samorządowcy z powiatu brodnickiego i  przedstawiciele Lokalnych Grup Działania  spotkali się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, którzy zajmują się polityką regionalną, planowaniem i środkami unijnymi.

„Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego”, czyli popularnie zwany ZIT ( Zintegrowane Inwestycje) to zaproponowany przez Marszałka Województwa nowy sposób na dofinansowanie z RPO na  lata 2014-2020, ważny dla społeczności na obszarze  powiatu. Z tej nowej drogi zdobywania pieniędzy będzie można np. zbudować kanalizację lub wodociągi, dołożyć do szkolnictwa zawodowego, czy wykonać termomodernizację budynków.

Monika Gołasz, Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, dr Andrzej Potoczek, kierownik Biura Programowania Rozwoju Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz Milena Skopińska z Departamentu Spraw Społecznych i Agata Żmuda- Tarnowska z Biura  Planowania Przestrzennego i Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu mówili m.in. o tym, jakie dokumenty, porozumienia i ustalenia  potrzebne będą , by w nowej perspektywie finansowej korzystać ze środków przeznaczonych na politykę regionalną.

Źródło: Starosto Powiatowe