W najbliższy czwartek, 13 marca w siedzibie starostwa można spotkać się z konsultantami, którzy służą pomocą osobom zainteresowanym   uzyskaniem unijnego dofinansowania.

Najbliższy dyżur konsultantów w sprawie  unijnych środków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy odbędzie się 13 marca 2014 w godzinach od  12:00-14:00.

Konsultanci Punktów Informacyjnych, w tym Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu, nieodpłatnie udzielają odpowiedzi w formie konsultacji bezpośrednich na wstępne zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Konsultant przedstawia podstawowe kryteria oraz wskazuje instytucje, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków. Otrzymana konkretna informacja pomoże zainteresowanym w podjęciu decyzji o przygotowaniu projektu.

Podczas konsultacji zainteresowani otrzymują:
wstępną diagnozę sytuacji, czyli zaklasyfikowanie Państwa pomysłu na przedsięwzięcie do typów projektów, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach programów pomocowych,
wskazanie ewentualnych źródeł dofinansowania w przypadku, gdy takie istnieją, przedstawienie podstawowego zakresu procedur ubiegania się o wsparcie oraz podanie danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się przyznawaniem dofinansowania, informacje dotyczące rozliczania  projektów  w ramach RPO WK-P i PO KL

Źródło: Starostwo Powiatowe