W pierwszym miesiącu nowego roku, przypominamy ważne wydarzenia, które miały miejsce w roku 2013 w powiecie brodnickim.

Powiat Brodnicki w roku 2013

Na powiatowych drogach

- awrty1.jpg

 

 1. Od lipca Powiat Brodnicki razem z gminami buduje drogi i chodniki Powiat i Gmina Brodnica – wspólna przebudowa drogi z Gortatowa do Jastrzębia z dofinansowaniem z programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

 2. We wrześniu kończą się duże remonty na drogach powiatowych
 • Firma SKANSKA kończy remont przy ulicy 18 stycznia w Brodnicy. Cała inwestycja kosztowała 946.903,62 (bez dokumentacji), a współpracowali przy jej realizacji- Powiat oraz Miasto i Gmina Brodnica.

  - awrty17.jpg

 • Do użytku zostaje oddana droga powiatowa Radziki Duże-Osiek-Dzierzno. Od 25 kwietnia firma SKANSKA S.A., Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu przebudowała ok. 726 metrów wraz ze skrzyżowaniem (nowa nawierzchnia, kanalizacja deszczowa, chodniki i oświetlone lampami solarnymi przejście dla pieszych)

  - awrty30.jpg

Cała inwestycja kosztowała prawie półtora miliona złotych. Największą część- 1 milion złotych udało się pozyskać z dużą pomocą posła Zbigniewa Sosnowskiego. Ponad 134 tys. złotych dołożyła gmina Osiek, pozostałą część sfinansował Powiat.

 • 26 września gotowa po remoncie jest droga na trasie Małki - Pusta Dąbrówka. Oprócz przebudowanej, poszerzonej drogi jest nowy chodnik, przepusty i zatoczka autobusowa. Inwestycję za ponad 412 tysięcy złotych wykonał Powiat we współpracy z gminą Bobrowo.

3.Jesienią zakończyły się prace remontowe na drogach i zespole mostów w Lembargu i Mileszewach.


- awy4.jpg

Na przebudowę fragmentu drogi, chodniki, zatoczkę autobusową i remont mostów trzeba wydać prawie milion siedemset tysięcy złotych. Składają się na to pieniądze z Powiatu (ponad 952 tys.)., Gminy Jabłonowo i ponad 555 tysięcy złotych z rezerwy ministerialnej.

4.Przy powiatowych drogach jesienią sadzi się nowe drzewa. Ponad 420 nowych roślin, głównie przy drogach, które wcześniej przebudowano posadzili pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy.

- awrty4.jpg

5.Powiat razem z Miastem Brodnica wspólnie budują chodnik (fragment ścieżki rowerowej) przy ulicy Wczasowej w Brodnicy. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

- awrtyu1.jpg

6.Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy po raz kolejny już otrzymał wyróżnienie w konkursie „Modernizacja roku 2012”.

Nagrodzone inwestycje wykonane w 2012 to: modernizacja drogi powiatowej Grzęby- Michałki oraz modernizacja mostu w Pólku.

W powiatowym szpitalu

- awrty25.jpg

 1. 22 marca 2013- w Grudziądzu gospodarze Powiatu oraz Prezydent Grudziądza podpisują umowę o rozwiązaniu porozumienie w sprawie szpitala z 2006. Od 1 kwietnia 2013 szpitala będzie jednostką samodzielną, a organem tworzącym będzie Powiat Brodnicki. 26 marca 2013r.- Komisja konkursowa wybiera Dariusza Szczepańskiego na dyrektora szpitala.
 2. Radni Powiatu przeznaczają pieniądze na dofinansowanie szpitala, co pozwala wdrożyć tu zintegrowany, nowoczesny system informatyczny, który warunkuje m.in. samodzielne rozliczanie się z NFZ
 3. Powstaje koncepcja rozbudowy szpitala w Brodnicy. Program dostosowania szpitala do wymagań sanitarnych wyznacza rozwój lecznicy do 2016 roku. Zakłada się że po zakończeniu rozbudowy w budynkach szpitala (razem z nowo wybudowanymi ) będzie 10 tys. metrów kwadratowych powierzchni.
 4. Szpital brodnicki zmaga się z trudnościami okresu przejściowego, ale już w kwietniu pokonuje pierwsze trudności: zdobywa kontrakt na Izbę Przyjęć.

  - artyk26.jpg

 5. W kwietniu rozpoczyna się przygotowywanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację szpitala. Wykonawcą projektu jest firma „Archibis”.
 6. 1 maja 2013 roku- w szpitalu uruchomiona zostaje nocna i świąteczna opieka medyczna dla zgłaszających się pacjentów finansowana z NFZ.

  - awrty24.jpg

W święta oraz dni wolne od pracy przez całą dobę oraz w porze nocnej (w godzinach od 18.00- 8.00 dnia następnego) –pacjenci z powiatu brodnickiego mogą zgłaszać się do lekarza pierwszego kontaktu do brodnickiego szpitala. Lekarze przyjmują w budynku Poradni Profilaktyki Onkologicznej- wjazd i wejście od strony, gdzie dawniej była kolejka wąskotorowa.

7. 23 maja br. - szpital brodnicki zgłasza K-PO NFZ w Bydgoszczy gotowość działania SOR-u przy brodnickim szpitalu. Spełnione są wszystkie wymagania dla tego oddziału, by zdobyć kontrakt z NFZ.

- artyk25.jpg

8. Radni Rady Miasta, Rady Gminy Brodnica i Rady Gminy Bobrowo zdecydowali, że pomagać będą szpitalowi.

Pomoc finansowa na zakup sprzętu dla szpitala będzie udzielana z budżetu miejskiego w formie dotacji celowej w latach 2014-2016. Określono, że maksymalna wysokość środków będzie corocznie ustalana w ten sposób, że od każdego mieszkańca miasta przeznaczy się 10 złotych na rok.

9. 30 lipca - szpital w Brodnicy staje się w pełni samodzielny, niezależny od Grudziądza. Szpital w Brodnicy organizacyjnie nie korzysta już żadnych usług Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. Współpraca z dużymi szpitalami dotyczy tylko spraw leczenia pacjentów.

- awrty14.jpg

10.Do szpitala trafiają kolejne partie nowego sprzętu medycznego. Kupuje się go nie tylko ze szpitalnego budżetu, ale także z finansów Powiatu i Stowarzyszenia „Nasz szpital”. Stowarzyszenie „Nasz szpital” przekazał na SOR nowoczesny kardiomonitor. Za ponad 200 tysięcy złotych z Powiatu do szpitala kupuje się m.in.:respirator ratowniczy, pompę infuzyjną i nowoczesny endoskop do wykonywania m.in. gastroskopii i kolonoskopii.

- awrty15.jpg

11. 30 września- dyrektor szpitala Dariusz Szczepański informuje, że po 5 miesiącach od usamodzielnienia szpital ma po raz pierwszy dodatki wynik finansowy.

12. W końcu roku 2013 kończy się etap prac projektowych na rozbudowę i modernizację brodnickiego szpitala. Gotowa jest dokumentacja projektowa, która uwzględnia wytyczne z „Programu dostosowania ZOZ w Brodnicy”. Gotowy jest projekt budowlany. Na jego podstawie złożony został wniosek o pozwolenie na budowę. Końca dobiegają prace nad projektami branżowymi.

W powiatowych ośrodkach pomocy społecznej

1. W Domu Dziecka w Brodnicy jest nowy samochód, który kupiono dzięki pomocy wielu darczyńców. 64.200,00 zł na nowy pojazd to środki PFRON, a pozostałą część udało się zebrać od ofiarodawców.

2. W budynku Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy gruntownie przebudowana zostaje winda osobowa. Żeby wreszcie zakończyć kłopoty pensjonariuszy z windą psującą się stale od lat, Powiat daje ponad 70- tysięcy na remont, tyle samo pozyskuje się ze środków PFRON.

- awy2.jpg


3. W grudniu podsumowano projekt systemowy „Przez aktywność osiągniesz sukces”, realizowany przez PCPR w Brodnicy. Z programu korzystały osoby bezrobotne, niepełnosprawne. Była to szansa na odnalezienie się na rynku pracy.

- awy3.jpg
W powiatowych szkołach

- awrty23dscn3363.jpg

 1. W trzech szkołach zawodowych powiatu brodnickiego realizowano program unijny pod nazwą „Centrum Sukcesu Zawodowego”, w którym Powiat uzyskuje 700 tys. złotych dofinansowania z Unii. Projekt do unijnego programu powstał w starostwie. Uczniowie zyskali atrakcyjne zajęcia dodatkowe, m.in. konserwacji zabytkowych budynków XIX, grafiki komputerowej, sportowo-obronne, astronomiczne balistyczny baristyki, carvingu, florystyki i bukieciarstwa. Na dwutygodniowych praktykach klasa technikum budowlanego ZSZ w Brodnicy w Gospodarstwie Agroturystycznym "Stajnia Leźno" konstruowała budynek w technologii ubijanej gliny.

  - awrty9.jpg
  realizacja projektu 


 2. Grupa fryzjerek, stylistów i manicurzystów z Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie sztuki fryzjerskiej w Bydgoszcz

  - awrty21.jpg


 3. I LO im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy obchodziło jubileusz 140-lecia

  - awrty11.jpg
  galeria zdjęć
   

 4. Uroczystości jubileuszowe 50-lecia istnienia szkoły oraz 20-lecia Zespołu Szkół obchodzono w Jabłonowie Pomorskim.

  - awrty12.jpg
  galeria zdjęć 

 5. W dwa miesiące (od 4 lipca 2013r do końca sierpnia) udaje się zakończyć radykalny remont- termomodernizację budynków w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. Na przygotowany w starostwie projekt pod nazwą: „Termomodernizacja 4 budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy przy ul. Mazurskiej 28" Powiat Brodnicki uzyskał 75% dofinansowanie z RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. W czterech budynkach wymieniano okna, zmodernizowano instalację co, zamontowano nowe grzejniki, ocieplano stropy. Było też malowanie sal, montowanie rynien itd.

Remont kosztował prawie 1 milion 400 tysięcy złotych. W ZSZ w roku 2013 uczy się 1189 uczniów.

- awrty2.jpg


5. Maturzyści z powiatu brodnickiego świetnie wypadają na maturach. W sesji majowej w szkołach dla młodzieży maturę zdało 450 z 476 uczniów przystępujących do egzaminu, czyli 94,53% zdających.

- awrty23.jpg

6. W październiku -cyklem wykładów w ZS w Jabłonowie rozpoczynają się V Dni Energii Odnawialnej w powiecie brodnickim. W dyskusji o ekologicznej energii biorą też udział licealiści z I LO i inni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

- awrty8.jpg
galeria zdjęć

7. 13 listopada- najlepsi uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych odbierają w Toruniu Stypendia Rady Ministrów. Ze szkół w powiecie brodnickim stypendia otrzymali: Karolina Cichocka, Paula Mroczkowska, Karolina Woźniak, Andżelika Dzieża, Dawid Sierdziński i Przemysław Betlejemski.

8.W grudniu - w starostwie wręczono nagrody laureatom powiatowego konkursu pt. „Energia Odnawialna w Obiektywie” I miejsce zdobyła Patrycja Brodowska z ZSR w Brodnicy.

- awrtyi10.jpg

9. Szkoły powiatowe wygrywają w rankingach wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach (Technikum z ZSZ w Brodnicy ma 17 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim w XVI Rankingu Techników 2014 ogłoszonym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy; Klasa mundurowa ZS w Jabłonowie- na czele rankingu klas mundurowych )

- awrty3a1frt1.jpgW Radzie Powiatu i Starostwie Powiatowym w Brodnicy


1. Park przy siedzibie starostwa przy ul. Kamionka tętni życiem. W czerwcu odbywa się tu koncert muzyki poważnej

- awrtyo9.jpg
galeria zdjęć

W sierpniu park rozkwita dożynkowymi wieńcami i ozdobami, które z całego powiatu zwieziono na Powiatowy Konkurs Wieńców i Ozdób Dożynkowych.
galeria zdjęć

- awrty5.jpg

I miejsce w konkursie wieńców zdobyły panie z Koła Gospodyń w Drużynach, za najpiękniejszą ozdobę jury uznało pracę pań z KGW Małki- Wymokłe.

Wieńce i ozdoby prezentowane są także 1 września-na dożynkach powiatowo-gminnych w Karbowie. Jest zimno i wietrznie, ale na placu dożynkowym tłumnie. Starostami powiatowych dożynek byli: Andrzej Zaniecki i Barbara Zadrożna.

Towarzyszyli im starostowie dożynek Gminy Brodnica: Józef Jagiełło i Danuta Zielińska

- awrty6.jpg

galeria zdjęć

2. 14 września – w parku przy starostwie odbywa się Festyn Ekologiczny. Na stoiskach ze zdrową żywnością jest swojski chleb, miody prosto z pasieki i inne ekologiczne pyszności. Mieszkańcy korzystają z bezpłatnych badań medycznych, które wykonują pielęgniarki z brodnickiego szpitala. 

galeria zdjęć

 - awrty7.jpg

3.Starostowie podpisują umowy na dostarczanie energii. Uzyskują 21 % oszczędności przy zakupie energii elektrycznej na cały rok 2013. Oszczędności są efektem wspólnych przetargów dla jednostek powiatowych, które wykonano razem z Brodnicką Grupą Zakupową.

4. W budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy zorganizowano dyżur mobilny NFZ i ponad 300 osób zakłada Zintegrowany Informator Pacjenta NFZ . Zainteresowanie jest tak duże, ze starostwo organizuje drugi dzień mobilnego dyżuru NFZ.

- awy5.jpg

Posiadacze ZIP mogą sprawdzać, jakie usługi wpisane są na ich medycznym koncie. Konto ZIP można założyć w dowolnym momencie. Zajmuje to tylko kilka minut, ale trzeba zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości do oddziału NFZ w Toruniu.

5. Powiat zaprasza mieszkańców na bezpłatne badania profilaktyczne, których celem jest wczesne wykrycie zakażeń WZW. Z badań skorzystało 140 mieszkańców powiatu.

- awrty20.jpg


6. W październiku na manewrach pod kryptonimem KOBRA 2013 ćwiczą powiatowe i gminne służby ratunkowe. w Jabłonowie Pom. Wojsko i powiatowe służby ratownicze oraz Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego z Jabłonowa wspólnie ćwiczyły akcję ratowniczą na stacji kolejowej. Symulowano sytuację rozszczelnienia się cysterny przewożącej amoniak.

- awrty13.jpg
galeria zdjęć


7. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości uhonorowani zostali mieszkańcy powiatu i ludzie zasłużeni dla regionu. Wśród odznaczonych i wyróżnionych są: Mariola Seliwiorstow, Danuta Grzyb, Maria Lewalska i Zespół Wokalny „Wesołe Kumoszki”, Ewa Kulka i Zespół Wokalny „Złoty Krąg”, Adam Kalisz, Leszek Węgrzynowski, Wiesław Jankowski, Marek Dobrzeniecki, Beata i Tomasz Leczyccy, Wiesław Łupina, Zdzisław Fiszer, Aldona Kwaśniewska i Wojciech Wiśniewski.

- awrty3.jpg

galeria zdjęć

8. 13 listopada - Wojewoda przekazuje Powiatowi budynek przy ul. Kamionka 23. To okazja, by wygospodarować miejsce- siedzibę dla Komisji do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, żeby pacjenci nie musieli po orzeczenie jechać do Torunia. Po remoncie w 2014 roku w budynku będzie też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Wydział Ochrony Środowiska.

9.Informatycy i pracownicy Wydziału Geodezji opracowują Geoportal Powiatu Brodnickiego. Geoportal to strony internetowe, na których dostępne dla wszystkich są mapy i inne dane geodezyjne z obszaru powiatu. Strony są wygodne dla inwestorów, wykonawców i tych, którzy wydają potrzebne do inwestowania dokumenty, ale także np. wtedy, gdy zwykły użytkownik Internetu szuka konkretnego miejsca w terenie. Geoportal to inicjatywa Powiatu, w jego prowadzeniu uczestniczą wszystkie gminy.

- awy8.jpg

Na stronach (http://mapa.brodnica.com.pl/pojawiają się kolejne dane na temat powiatu brodnickiego. Od listopada można tu znaleźć działające w powiecie instytucje państwowe i samorządowe. W grudniu jest nowa szata graficzna. Jest też dodatkowa aplikacja. Po drogach na terenie powiatu można przemieszczać się, śledząc teren z punktu widzenia pieszego lub jadącego drogą. (powiązanie z Google StreetView). Powiat dokonuje milowego kroku na drodze cyfryzacji zasobów geodezyjnych, dołączając do przodujących ośrodków w województwie.

 • 15 listopada w Górznie- na sesji Rady Powiatu radni przyjmują uchwałę dotyczącą projektu herbu, flagi i sztandaru Powiatu Brodnickiego. Projekty przekazane zostały do Ministra Spraw Wewnętrznych i Cyfryzacji, opiniować je będzie Komisja Heraldyczna. Razem z radnymi Rady Powiatu w Rypinie m.in. ustalają wspólne zadania drogowe.


 • Przedstawiciele różnych środowisk powiatu brodnickiego wspólnie pracują nad przygotowaniem Strategii Powiatu Brodnickiego na lata 2014-2020

  - awrty16.jpg


Źródło: Starostwo Powiatowe w Brodnicy