W Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy uczestnicy projektu    „Wykształcenie drogą do sukcesu” przystąpili do egzaminu czeladniczego. Komisja sprawdzała wiadomości teoretyczne, smakowała i oceniała także  przygotowane potrawy.

Projekt    „Wykształcenie drogą do sukcesu” prowadzony jest przez Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego(DZIAŁANIE 9.3 UPOWSZECHNIENIE FORMALNEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO.

16 listopada  uczestnicy projektu przystąpili do egzaminu czeladniczego bądź mistrzowskiego w zawodzie kucharz lub kucharz małej gastronomii.

- Egzamin sprawdzał wiedzę teoretyczną i praktyczną. Najbardziej stresującym  elementem egzaminu było zaprezentowanie potrawy przed pięcioosobową komisją i omówienie jej wykonania. Wszystkie potrawy bardzo smakowały, jednak największym zainteresowaniem cieszył się gulasz z renifera wykonany przez Michała Bogackiego- informuje E. Pesta z RCKPiU.

Projekt „Wykształcenie drogą do sukcesu” ,realizowany w RCKPiU umożliwia uczestnikom  nabycie kwalifikacji zawodowych w zawodach: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, fryzjer, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, ślusarz-spawacz. Wkrótce odbędą się egzaminy dla pozostałych zawodów.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy