W poniedziałek, 18 listopada oddano do użytku przebudowany zespół  mostów wraz dojazdami , przepustów i chodników w Lembargu i Mileszewach  w gminie Jabłonowo.

W Lembargu ( gmina Jabłonowo Pomorskie) zbiegają się drogi z Wąbrzeźna do Lembarga i z Jabłonowa Pomorskiego przez Bukowiec do Lembarga.  Prawie milion siedemset  tysięcy złotych( 1 688 284,49) kosztowała inwestycja drogowa,   którą  Powiat Brodnicki zrealizował w tej miejscowości oraz w leżących tuż obok Mileszewach .

W Lembargu   przebudowano dwa mosty i dwa przepusty pod drogami , wykonano drogi dojazdowe i chodniki , a to dzięki połączeniu  środków Powiatu Brodnickiego( 952 384,49zł), Miasta i  Gminy Jabłonowo Pomorskie (180 000,00) oraz pieniądzom z Ministerstwa Transportu   Bud. i Gosp. Morskiej (555 900,00 zł).

Inwestycja w Lembargu i Mileszewach obejmowała przebudowę 1,424 km odcinka dróg  oraz remont dwóch mostów.
W Lembargu   na kanale bocznym Lutryny wykonano  nowe belki podporęczowe i  podwalinowe, ułożono płyty przejściowe , zamontowano bariero-poręcze ,  wykonano warstwy konstrukcyjne  podbudowy i nawierzchni jezdni na moście oraz  nową izolacjo- nawierzchnię na chodniku. Cały obiekt został pomalowany – informuje Czesław Głowacki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy.

Podobne prace wykonano przy remoncie drugiego mostu- w Lembargu na rzece Duża Bacha.  Tu  są nowe wsporniki chodnikowe i belki podporęczowe, belki podwali nowe zespolone z przyczółkami , nowe płyty przejściowe i bariero poręcze. Warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni jezdni na moście,  izolacjo nawierzchnia na chodniku, umocnienia stożków i malowanie nawierzchni dopełniły całości.

W Lembargu, pod drogą powiatową  wykonano także dwa nowe przepusty:  na cieku wodnym , który nie ma nazwy oraz w Lembargu na  rzece Lutrynie. Remont przepustów to:  roboty rozbiórkowe,  ułożenie rur, roboty betonowe i  malowanie.

Na przebudowanych mostach i na drogach dojazdowych  do nich położono nową nawierzchnię  (8 298,5 m2).

Są też nowe chodniki - 586 m2 z kostki brukowej oraz zatoczka autobusowa z kostki.
Na przebudowanych odcinkach dróg są nowe bariery wygrodzeniowe i ochronne oraz poziome oznakowanie drogi.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o, budową kierował Andrzej Wałdowski.

Źródło: Starostwo Powiatowe