- Projekt Centrum Sukcesu Zawodowego, który powstał w starostwie w Brodnicy, to różnorodne zajęcia, które uczniom szkół zawodowych dają szansę na zdobycie dodatkowych umiejętności - podkreśla Maria Oryszczak, rzecznik starostwa.

W ramach projektu Centrum Sukcesu Zawodowego, finansowanego ze środków unijnych, zajęcia odbywają się w trzech szkołach.

- W Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy dużym zainteresowaniem cieszyły się dodatkowe zajęcia z teorii budownictwa naturalnego - mówi Maria Oryszczak. - Na dwutygodniowych praktykach klasa II technikum budowlanego w Gospodarstwie Agroturystycznym "Stajnia Leźno" konstruowała budynek w technologii ubijanej gliny.

Młodzież uczestniczyła również w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego.

- Od września bieżącego roku prowadzimy indywidualne poradnictwo zawodowe –informuje Monika Różańska z ZSZ w Brodnicy. - W II semestrze 2013/2014 będą dla uczniów zajęcia z języka angielskiego oraz spotkania z ludźmi sukcesu.

Uczniowie z ZS w Jabłonowie wyjechali do Poznania, gdzie uczestniczyli w wystawach Międzynarodowych Targów Poznańskich: POLAGRA – GASTRO i INVEST – HOTEL.

- W Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy kształcono nowe umiejętności zawodowe, obecnie nadal trwają także zajęcia pozalekcyjne, które wyrównują szanse edukacyjne i rozwijają kompetencje kluczowe: przedsiębiorczość, język niemiecki matematyka w hotelarstwie i gastronomii - informuje rzecznik starostwa. - Program Centrum Sukcesu Zawodowego zakończony zostanie 30 listopada 2014 roku.

AM