Kolejna, przebudowana gruntownie droga powiatowa została oddana do użytku. Nowa nawierzchnia , kanalizacja deszczowa , chodniki i oświetlone lampami solarnymi przejście dla pieszych - to nowy standard na powiatowych drogach.

Wczoraj, 3 października dokonano odbioru przebudowanej drogi powiatowej w Osieku na trasie Radziki Duże- Osiek- Dzierzno .
- Na odcinku  0, 797 km  ( 4 930 m2 drogi) zbudowano kanalizację deszczową ( z kanałami rurowymi, przykanalikami, studniami rewizyjnymi i ściekowymi) , wykonano nową nawierzchnie bitumiczną ( podłoże wzmocnione geosiatką,  warstwa wiążąco-profilowa i ścieralna)- informuje Czesław Głowacki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy 
Przy drodze wykonano chodnik z kostki brukowej  i zjazdy, umocniono krawędzie pobocza. Przy przejściu  dla pieszych jest płyta naprowadzająca dla osób niewidomych i lampy solarne.  
Przebudowę wykonała firma SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu.
Kierownik Budowy:    Pan Jakub Bartoszewicz; inspektorzy nadzoru inwestorskiego: Andrzej Lewandowski i  Tadeusz Marzec
 Koszt całej inwestycji to 1 446 117,69 złotych.

- Droga przebudowana została dzięki współpracy Powiatu i  Gminy Osiek, ale główna część finansowa- 1 milion złotych -  to środki pozyskane z rezerwy celowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Ogromne podziękowania  kierować można ku posłowi Zbigniewowi Sosnowskiemu, który w ministerstwie zawsze wspiera nasze starania o dodatkowe środki – informuje starosta Piotr Boiński .