Mieszkańcy Jabłonowa nie powinni niepokoić się sygnałami alarmowymi, które od rana rozlegać się będą w mieście w najbliższy czwartek, 10 października . Ogłoszenie alarmu będzie tylko częścią zaplanowanych na ten dzień ćwiczeń  obronnych.

10 października w Jabłonowie odbędą się ćwiczenia obronne. Służby ratownicze  sprawdzać się będą w zaimprowizowanej sytuacji skażenia chemicznego i konieczności przeprowadzenia ewakuacji.
Ćwiczyć się będzie także sprawność ogłaszania zagrożenia, m.in. przez emisję sygnałów dźwiękowych, przez ogłoszenia nadawane z jeżdżącego radiowozu.
Od godziny 8.00- w klubie Seniora w Jabłonowie- będzie część teoretyczna szkolenia, potem od godziny 10.00 ćwiczebna akcja ratownicza na stacji kolejowej w Jabłonowie.