W województwie kujawsko-pomorskim będą stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów. W roku szkolnym 2013/2014 stypendia wsparcie otrzyma 330 młodych mieszkańców regionu.

Przygotowywana jest IV edycja projektu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Zdolni na start”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakłada dwa nabory wniosków: w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015. W pierwszym z planowanych okresów przewidziane jest przyznanie 330 stypendiów, a w kolejnym 340. Stypendium w kwocie 400zł miesięcznie, wypłacane będzie w okresie od września 2013 do sierpnia 2014 (przez 12 miesięcy). Wynagrodzenie opiekuna dydaktycznego stypendysty wyniesie do 100 zł brutto. Wypłacane będzie na podstawie umowy regulującej sposób współpracy z uczniem i realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego tworzonego dla każdego stypendysty.

Zasady i warunki przyznawania stypendium:

    stypendysta musi być uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej znajdującej się w województwie kujawsko-pomorskim,
    do dnia sporządzenia wniosku spełnił jeden z warunków takich jak: uzyskanie wciągu ostatnich dwóch lat szkolnych tytułu finalisty lub laureata w konkursie dla uczniów szkól podstawowych lub gimnazjów; realizował indywidualny tok lub program nauki w minionym roku szkolnym; realizował w minionym roku szkolnym samodzielną lub zespołową pracę naukową lub prowadził badania naukowe pod opieką pracownika naukowego.

W nowej edycji projektu wprowadzono zmiany w kryteriach naboru oraz zasadach oceny wniosków o przyznanie stypendium.

Została także zwiększona liczba stypendystów oraz kwoty przyznanych stypendiów i wynagrodzeń nauczycieli – opiekunów.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2013/2014: od 2 do 20 września 2013 r.

Regulamin projektu „Zdolni na start” na stronie źródłowej:
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=24548&Itemid=126
 
Źródło: Starostwo Powiatowe