Zarząd Powiatu w Brodnicy ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy.

16 lipca członkowie Zarządu Powiatu zdecydowali o ogłoszeniu konkursu na stanowiska dyrektora Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy. Konkurs ogłoszono, bo w sierpniu br. kończy się pięcioletnia kadencja obecnego dyrektora RCKPiU- Jerzego Witkowskiego.

Dokładne informacje o konkursie znaleźć można w BIP Starostwa Powiatowego w Brodnicy, na tablicy ogłoszeń starostwa oraz  na stronie internetowej starostwa.

Źródło: Starostwo Powiatowe