Zarząd Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski oraz Rada Programowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy zapraszają dzieci i młodzież na nieodpłatne wakacje integracyjne,  organizowane przez niepełnosprawnych.

WAKACJE W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BRODNICY
Zarząd Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski oraz Rada Programowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy zapraszają dzieci i młodzież na nieodpłatne wakacje integracyjne organizowane przez niepełnosprawnych.
Tym, którzy chcą aktywnie spędzać czas podczas wakacji proponujemy w okresie od 19- 28.08.2013r. w godz. od 10.00 – 14.00 następujące formy zajęć:
- konkursy plastyczne,
- warsztaty twórcze: rękodzieła, ceramiczny, teatralny, gastronomiczny itp.
- turnieje sprawnościowe,
- występy artystyczne: „mikrofon dla wszystkich”,
- zajęcia z rytmiki i tańca,
- dyskoteki,
- zajęcia sportowo – rehabilitacyjne,
- wyjście do kina, na kręgielnię.

Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymają nieodpłatnie drugie śniadanie. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 7 – 18 lat.

Zapisy na zajęcia:
WTZ ul. Wyspiańskiego 13, tel. 056-6970241 do dnia 12.07.2013r.

     „Uważam, że młodzież będzie miała okazję do sprawdzenia swoich umiejętności w niesieniu pomocy tym, którzy jej potrzebują, a dzieci aktywnie spędzą wakacyjne dni. W proponowanych przez nas formach zajęć będą brali udział nie tylko niepełnosprawni. Uczestnicy WTZ będą inicjatorami i aktywnymi organizatorami zajęć poprzez realizację zadania: „nieodpłatne świadczenie pracy”.

Inauguracja zajęć 19.08.2013r. godz. 10.00.