Na XXXV sesji Rady Powiatu radni udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2012.

Absolutorium dla Zarządu poprzedziła dyskusja nad wykonaniem budżetu, pozytywne opinie  o sposobie realizacji budżetu wydane  przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy oraz Komisję Rewizyjną Rady Powiatu.
Na sesji radni przyjęli także sprawozdanie z działalności Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy, Sprawozdanie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  oraz Ocenę zasobów pomocy społecznej , przygotowaną przez brodnicki  PCPR.

Źródło: Starostwo Powiatowe