Pozytywnie zakończyły się negocjacje w NFZ w sprawie kontraktu na Szpitalny Oddział Ratunkowy w szpitalu w Brodnicy. SOR w szpitalu brodnickim będzie finansowany przez NFZ.

W końcu maja Dariusz Szczepański, dyrektor szpitala w Brodnicy złożył w NFZ oświadczenie,że spełniono warunki lokalowe, sprzętowe i osobowe do prawidłowego funkcjonowania SOR. Uzupełniono braki, wskazane po poprzednich wizytacjach NFZ. Oddział został doposażony,w odpowiedni sprzęt,m.in. w analizator danych krytycznych,RTG ramię C, ssaki elektryczne,respirator transportowy,aparat do znieczulenia itd. Poszerzony został obszar oddziału,np. O pomieszczenia gipsowni,wstępnej segregacji pacjentów i obszar wczesnej intensywnej terapii. Oddział ma też odpowiedni personel medyczny. 4 czerwca pozytywnie przeszliśmy kontrolę NFZ w szpitalu, ,5 czerwca  w Bydgoszczy odbyły się negocjacje w sprawie kontraktu. Podpisanie umowy z NFZ kończy etap starań o zakontraktowanie oddziału- informuje dyrektor Dariusz Szczepański.