29 maja w starostwie podpisana została umowa rozpoczynająca wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy .

Starosta Piotr Boiński, wicestarosta Jędrzej Tomella- w imieniu Zarządu Powiatu 29 maja 2013 roku podpisali  umowę z firmą Konsultant Komputer  Sp. z o.o. z Poznania na wykonanie zadania pod nazwą: „ Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”.

W ramach podpisanej umowy firma w ciągu sześciu miesięcy ma dostarczyć, zamontować, zainstalować i wdrożyć do działania zintegrowany system informatyczny w brodnickim szpitalu , a także  m.in. - przenieść do nowego systemu  danych , dotyczących pacjentów hospitalizowanych w Brodnicy  z bazy Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. W II etapie informatyzacji firma zajmie się szkoleniem pracowników, którzy obsługiwać będą system , m.in. w zakresie rozliczeń z NFZ , w zakresie prowadzenia kadr i finansów .
Na I i II etap informatyzacji szpitala z budżetu Powiatu przeznaczono prawie 430 tysięcy złotych .

- Nowy samodzielny system  informatyczny szpitala , m.in. z własną serwerownią, jest niezbędny , min. Do prowadzenia rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia , jest warunkiem samodzielnego funkcjonowania szpitala w Brodnicy mówi wicestarosta Jędrzej Tomella.