W marcu br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy zanotowano spadek liczby bezrobotnych. Optymistyczną tendencję  spadku bezrobocia potwierdzają także  dane z pierwszych dni  kwietnia . W rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy w marcu 2013 roku były zarejestrowane 4954 osoby bezrobotne, czyli o 200 mniej niż w miesiąc wcześniej.
- Optymistycznie zapowiada się także tegoroczny kwiecień. Rejestruje się mniej bezrobotnych niż zwykle. Liczymy także na dodatkowe środki na aktywizację bezrobotnych. Do ministerstwa przekazaliśmy dwa nowe projekty, które łącznie powinny zwiększyć kwotę na zatrudnienie  bezrobotnych w naszym powiecie o około 1 milion 200 tysięcy złotych- mówi Adam Lewicki, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy.