Zakończono  prace nad koncepcją rozbudowy szpitala w Brodnicy. Program dostosowania szpitala do wymagań sanitarnych wyznacza rozwój lecznicy do 2016 roku.


Przygotowany jest program dostosowania szpitala w Brodnicy do wymagań sanitarnych, określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku jako te standardy sanitarne , które muszą spełniać podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Program obejmuje zmodernizowanie ok. 5,5 tys. metrów kwadratowych obecnie istniejących obiektów szpitalnych oraz rozbudowę szpitala o ok.4,5 tys. metrów kwadratowych .Powstaną nowe budynki, obecnie istniejące będą nadbudowane lub zmodernizowane.  Razem po zrealizowaniu programu ( do końca 2016 roku) szpital w Brodnicy będzie mieć  powierzchnię ok.10 tys. metrów kwadratowych.

Program dostosowawczy szpitala zakłada m.in.:  maksymalnie trzyosobowe sale dla pacjentów , modernizację bloku operacyjnego, adaptację pomieszczeń dla administracji, przygotowanie lokum dla działu farmacji, a także pomieszczeń na poradnie specjalistyczne, rozbudowę Szpitalnego oddziału ratunkowego.   Program zakłada, że szpital będzie pełnić te same funkcje, które  pełni  obecnie, a podstawą funkcjonowania lecznicy będzie rozbudowany  SOR - z nową salą zabiegową , przystosowaną do przeprowadzania operacji, lądowisko i  Oddział Intensywnej Terapii.

- Na podstawie przygotowanego programu dostosowawczego wykonana zostanie dokumentacja budowlana. Przetarg na nią ogłaszać będziemy w ciągu najbliższych tygodni – informuje wicestarosta Jędrzej Tomella.

Program modernizacji szpitala przygotowany został tak, by ograniczać utrudnienia w ciągłym funkcjonowaniu szpitala w czasie remontów . Aby nie przerywać normalnego przyjmowania pacjentów, modernizacja realizowana ma być etapami. Remontowane oddziały będą przenoszone do nowo zbudowanego  segmentu, który docelowo  mieścić będzie poradnie specjalistyczne.

-Niezwykle ważne jest także, żeby program  modernizacji szpitala przyjęty został w strategii województwa jako wojewódzkie zadanie kluczowe, bo to szansa na pozyskanie znaczących środków unijnych na nasze przedsięwzięcie. Mamy w tym względzie poparcie władz wojewódzkich, radnych województwa z naszego regionu i parlamentarzystów- mówi starosta Piotr Boiński.

Plan sytuacyjny budynków i schemat brylowy obiektów dają wyobrażenie o wielkości planowanych inwestycji.

Źródło: Starostwo Powiatowe