W starostwie odbyła się narada na temat szpitala. W rzeczowej rozmowie ordynatorzy przedstawili aktualne problemy lecznicy, gospodarze powiatu wraz z pełnomocnikiem ds. szpitala informowali o najbliższych zadaniach.

Ordynatorzy szpitala w Brodnicy spotkali się w starostwie ze starostą Piotrem Boińskim, wicestarostą Jędrzejem Tomellą, którzy wraz z pełnomocnikiem ds. szpitala Kiełbasińskim omawiali aktualne sprawy związane z organizacją pracy w lecznicy, kadrą i sprzętem .
Ordynatorzy , między innymi, pytali o odtworzenie tych jednostek szpitalnych, które wcześniej  przeniesione zostały do Grudziądza.
- W Brodnicy zamierzamy na nowo utworzyć dział kadr i finansów, natomiast laboratorium szpitalne będzie działać tak jak dotychczas . Część badań wykonywać się będzie na miejscu, bardziej specjalistyczne analizy  zlecane będą na zewnątrz. Pracujemy nad porozumieniem w tej sprawie- mówił  starosta Piotr Boiński.
Starostowie poinformowali raz jeszcze o zasadach przejęcia pracowników szpitala. Wszyscy obecnie zatrudnieni z dniem 1 kwietnia 2013 zostaną przejęci na dotychczasowych warunkach .
- Zadaniem na najbliższy czas jest odtworzenie systemu informatycznego, który jest konieczny przede wszystkim do kontaktów z NFZ- mówił wicestarosta Jędrzej Tomella.