22 stycznia o godzinie 15.30 w sali 209 (piętro) Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy odbędzie się sesja Rady Powiatu.


W programie: sprawa powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZOZ w Brodnicy.

Źródło: Starostwo Powiatowe