Mirosław Grafiński powołany został na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego .

15 stycznia 2013 r. starosta Piotr Boiński, za zgodą Państwowego Inspektora Sanitarnego powołał Mirosława Grafińskiego na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Mirosław Grafiński pełnić będzie swoje dotychczasowe obowiązki w kolejnej kadencji, czyli przez kolejne 5 lat.

Źródło: Starostwo Powiatowe